Adatvédelem-GDPR tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a megrendeléshez kapcsolódó üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

 

A személyes adatok védelme

  1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1.            Az Ön személyes adatainak kezelője Yousif Zaki Yassir egyéni vállalkozó (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 1119 Budapest Rátz László utca 36. 09/28. , nyilvántartási száma: 35419632.

 

1.2.            Az adatkezelő elérhetőségei:

Kézbesítési cím: 1119 Budapest, Rátz László utca 36. 09/28., E-mail cím: rc-modell@hotmail.com, Telefonszám: 0036204142486

 

1.3.            Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

 

2.1.            Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 

3.1.            A személyes adatok feldolgozásának célja: megrendelés, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

 

3.2.            Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1.            Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

5.1.            Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint a kiszállítást végző GLS General Logistics Hungary Csomag Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi Északi Ipartelep Európa utca 2. szám alatti vállalkozások.

 

  1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1.            A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni

 

6.2.            Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az rc-modell@hotmail.com e-mail címen vonhatja vissza.

 

6.3.            Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

 

6.4.            Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

 

E feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.

Y2UxZmEwYj